Tebriz Üniversitesi’nde Laparoskopik Kolorektal Kanser Ameliyatı Workshop’u

Prof. Dr. Oktar Asoğlu, İran'da Tebriz Üniversitesi’nde 5 canlı Laparoskopik Kolorektal Kanser Ameliyatı workshop kapsamında gerçekleştirdi. Lecture verdi.

tebriz_universitesi_05

tebriz_007

tebriz_008

tebriz_006

Tüm gastrointestinal sistem kanser hastaları (yemek borusu kanseri, mide kanseri, ince ve kalın bağırsak kanseri ve rektum kanseri) teşhis, tedavi ve takipleri için başvurabilirler. Ayrıca şehir veya ülke dışında takip ve tedavileri devam eden hastalar ikinci görüş amacı ile tüm dosya ve görüntüleme bulgularını tarafımıza ulaştırarak başvurabilirler.