Meslektaşlarımız için ameliyat videoları 3

Ct4 Kolon Tümöründe Laparoskopik En Blok Sol Kolon Rezeksiyonu +parsiyel Mide Rezeksiyonu+distal Pankreotektomi+splenektomi
Laparoskopik Mezenteroaksiyel Volvulus Tedavisi
Laparoskopik Distal Pankreotektomi+splenektomi
Laparoskopi komplet mezokolik eksizyon sol kolon kanseri
Tanısal amaçlı laparoskopik parakaval periportal lenf nodu çıkarılması
Laparoskopik intersfinkterik rezeksiyon + koloanal anastomoz
Laparoskopik Frykman Goldberg
Cerrahi gastroenteroloji kongresi 2008-1
Laparoskopik Total Proktokolektomi+j İleoanal Poş 1-1
Laparoskopik Total Gastrektomi + Genişletilmiş Lenfadenektomi-1
Radikal Enblok ozofajektomi-1
Total Gastrektomi + Genişletilmiş Lenf Adenektomi-1

Social Links

Metrika

Yandex.Metrica