Laparoscopic Total Mesorectal Excision & Low Antrerior Resection for Rectal Cancer

Doktorlar için eğitim amaçlı hazırlanmış ameliyat videosunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Lap_Total_Mesorectal_Excision_and_Low_Anterior_Resection_CD

Laparoscopic Total Mesorectal Excision & Low Antrerior Resection for Rectal Cancer

Tüm gastrointestinal sistem kanser hastaları (yemek borusu kanseri, mide kanseri, ince ve kalın bağırsak kanseri ve rektum kanseri) teşhis, tedavi ve takipleri için başvurabilirler. Ayrıca şehir veya ülke dışında takip ve tedavileri devam eden hastalar ikinci görüş amacı ile tüm dosya ve görüntüleme bulgularını tarafımıza ulaştırarak başvurabilirler.