Laparoskopik İntersfinkterik Rezeksiyon + Koloanal Anastomoz

 

Laparoskopi Komplet Mezokolik Eksizyon Sol Kolon Kanseri

 

cT4 kolon tümöründe laparoskopik en blok sol kolon rezeksiyonu +parsiyel mide rezeksiyonu+distal pankreotektomi+splenektomi

 

cT4 Kolon Tümöründe Laparoskopik en - blok Multiviseral Rezeksiyon (Parsiyel Mesane+Kısmi Üreter rezeksiyonu)+Üreteroneosistosmi

 

Laparoskopik Hartmann Kolostomi Kapatılması: Yapılabilirliğini Belirleyen Faktörler 

 

Laparoskopik Duhamel Ameliyatı


 

İleal Karsinoid Tümörün Laparoskopik Rezeksiyonu

 

Laparoskopik Frykman Goldberg

 

Laparoskopik Komplike Divertikülit Tedavisi

 

Laparoskopik Pelvik Egzantrasyon

 

Laparoskopik Sağ Hemikolektomi

 

Laparoskopik Total Proktokolektomi+J ileoanal Poş 1

 

Nüks Kolon Tümöründe Laparoskopik Kolon Rezeksiyonu

 

Laparoskopik Rektum Kanser Cerrahisinde İnferior Mezenterik Arterin Bağlanma Seviyesi Nerede Nasıl

 

Kolon Cerrahisinin Kalite Kontrolü Komplet Mezokolik Eksizyonun Patolojik Değerlendirilmesi


 

http://www.websurg.com/ref/expert-Oktar_Asoglu_Turkey-100190.htm

http://dds.mediasite.com/mediasite/Viewer/?peid=7e5eea83c2e347bab10929084dad5ad31d

http://dds.mediasite.com/mediasite/Viewer/?peid=e9754e7437b14f8b8dbb6404edf7cb7e1d

http://dds.mediasite.com/mediasite/Viewer/?peid=957cabb9a25f48aaa3adcb99224121f71d

http://www.medseminer.com/GenelCerrahi/Users/videoB.aspx?id=261

http://dds.mediasite.com/mediasite/Viewer/?peid=e904664cf4aa4d00b247895941f0e3021d

http://dds.mediasite.com/mediasite/Viewer/?peid=1026e13316d84c4c81c36a9f6fda3f3d

 

Social Links

Metrika

Yandex.Metrica