Boğaziçi Klinik Bilimler Derneği

Boğaziçi Klinik Bilimler Derneği (BKBD), genel cerrahi ve diğer klinik ve temel bilimler dallarında sağlık çalışanları ve toplum için çeşitli düzeylerde eğitim faaliyetleri yürütmek, bilimsel bilgi üretmek, bilimsel ve mesleki çalışmaları en güncel düzeye ulaştırmak amacı ile kurulmuş bir dernektir. Yan dal, uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerin bilgi ve becerilerinin artırılması, üyelerinin ve meslek grubunun haklarını savunmak adına gerekli alt yapıların oluşturulması için her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak, desteklemek ve teşvik etmek için faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun için diğer dernekler, sosyal ve sivil toplum kuruluşları ve idari birimler ile uyumlu çalışmalar yürütmektedir.

BKBD Nasıl Kuruldu?

BKBD’nin temelleri 2014 yılında, sektörde uzmanlıklarıyla birlikte çalışma fırsatı yakalamış, hastalıkla mücadelede önceliklerini hastaların ömrünü uzatmaya ve yaşam kalitesini artırmaya adamış kişilerin bir araya gelmesiyle atıldı.

BKBD'ye Kimler Başvurabiliyor?

Tüm gastrointestinal sistem kanser hastaları (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak ve rektum) teşhis, tedavi ve takipleri için başvurabilirler. Ayrıca şehir veya ülke dışında takip ve tedavileri devam eden hastalar ikinci görüş amacı ile tüm dosya ve görüntüleme bulgularını tarafımıza sitemiz üzerinden bize ulaştırarak başvurabilirler.

BKBD'de Teşhis Nasıl Yapılıyor?

Hastalıkta teşhisin doğru konulması ve doğru tedavinin planlanması için ortak akla geçilmesinin, başarı oranlarını da artırdığı bilimsel olarak kanıtlanması, bu oluşumun yapı taşını oluşturdu.

BKBD, tedavi (treatment) kısmı kadar hastalık bütüncül yönetim yaklaşımına (management) da eğilen bir yapı. Ülkemizde hastalık yönetiminde önemli bir eksiklik var. BKBD yetkin ve uzman bir ekiple ortak akla, ortak dile geçip, yüzde 96’lık bir başarı oranıyla verilen kararlarla hastalığı yönetiyor.

Hastaların muayeneleri, sigmoidoskopi incelemeleri (Makattan girilerek değerlendirme) tüm görüntülerin ve klinik verilerin eş zamanlı değerlendirilebilmesini sağlayan alt yapıya sahiptir. Üç akademisyen tarafından tüm bulgular tartışılarak değerlendirilir.

Tanı konulduktan sonra en önemli aşama olan evreleme amacıyla görüntüleme yapılır.  Tüm vücut evrelemesi amacıyla, günümüzde tercih edilen yöntem PET CT dir. Hastanın evresine göre tedavi seçenekleri hasta ile paylaşılır.

BKBD Rektum Kanseri Ameliyatsız Tedavi Merkezi

Eğer hasta 1. Evrede ise, tercih edilen yöntem cerrahi oluyor.

Eğer hasta 2. veya 3. evrede ise hastaların uygunluk durumlarına göre onlara Rektum Kanseri Ameliyatsız tedavi seçeneği sunuluyor.

BKBD'nin ilk hedefi: hastaları kendi organlarıyla yaşamalarını sağlamak. Çünkü rektuma yerleşen tümörler ne kadar aşağıya yakınlaşırsa, o zaman hayatları boyunca kalıcı torba ile yaşama riski ortaya çıkıyor.

Yapılan uygulama, bu tümörü öncesinde nasıl yumurtayı kaynatırız, pişiririz, dağılıp saçılmasını önleriz, onun gibi ışınlı ilaç tedavisi ile tümörü önce hapsetmek ve küçültmektir.

Işın tedavisi denilen şey; yaklaşık olarak 6 hafta boyunca her gün belirli dozlarda (cumartesi pazar hariç) ışın alınmasıdır. Bu süreçte ışın tedavisi kemoterapiyle birlikte uygulanır. Ancak burada uygulanan kemoterapi tedavi edici değil, ışının etkinliğini artıracak dozda ağızdan hap şeklinde alınmaktadır.

6 haftalık bu süreci tamamladıktan sonra 4 haftalık bir dinlenme periyodu olur. 4 haftadan sonra tekrar BKBD'ye başvurduğunuzda yeniden Endoskopi, MR, PET CT tetkikleriyle görüntüler elde edilir ve uzmanlar tarafından karşılaştırılır.

Tümörün, tedaviye ne kadar yanıt verdiğini, ne kadar silindiği karşılaştırılır. Kayıt altına alınan sonuçlara göre tedaviye devam edilir. Tekrar edilen kontrollerin sonuçları karşılaştırarak tedavi sürecinin seyri takip edilir.

BKBD'de Diğer Gastrointestinal Sistem Kanser Hastalıkları

BKBD'de diğer gastrointestinal sistem kanser hastalarının tedavi ihtiyaçlarına göre çalışmalar, gerekirse ameliyat planlamaları yapılır. Ameliyatlar özel anlaşmalı hastanelerde gerçekleştirilir.

Social Links

Metrika

Yandex.Metrica