oktar asoğlu

1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan  “ Anastomozun ve Somatostatin analoğu SMS-201.995 ’in sıçanlarda kolon karsinogenezi üzerine etkileri ” tezimle uzman doktor oldum. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen kurslara katılarak gastrointestinal endoskopi ve cerrahi laparoskopi sertifikalarını aldım. 2000 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzman doktor olarak çalışmaya başladım. 2003 yılında, Mayo Klinik ( Rochester / Minnesota, USA ) Genel Cerrahi Bölümü’nde sindirim sistemi kanserleri ve laparoskopik cerrahi üzerine eğitim aldım. Buradan yapmış olduğum bir çalışma SAGES ( The Society American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons) tarafından 2007 yılında yayınlanan ‘Laparoskopinin Tanısal Rolü’ adlı kılavuz kitabında referans olarak gösterildi. Yine burada ince barsak adenokarsinomlarında Mayo Clinic’in 25 yıllık deneyimini makale olarak yayınladım. Daha sonra 2004 yılında, uluslararası burs kazanarak eğitimime Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, USA) , Genel Cerrahi Bölümü’nde, özofagus, mide, kolorektal ve pankreas cerrahisi birimlerinde devam ettim. 2005 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör oldum. 2005 yılından itibaren spesifik olarak, sadece sindirim sistemi kanserlerinin  ( kolorektal ve mide kanseri yoğunlukta olarak) cerrahi tedavisi, özellikle de laparoskopik yöntemle tedavisiyle uğraştım ve hala bu alanda çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu alanda yoğun şekilde yaptığım ameliyatlardan elde ettiğim verileri ulusal ve uluslararası akademik platformlarda sergiledim. Bu bağlamda 12’si uluslararası, 50’den fazla ulusal olmak üzere konferans ve panellerde konuşma yaptım. Bu alanda 27 uluslararası makale yayınladım. Bunlardan rektum kanserli hastalarda ameliyat sonrası görülen işeme ve cinsel fonksiyonlardan sorumlu sinirlerin laparoskopik yöntemle daha iyi korunabildiğini gösterdiğim çalışma ( Surg Endosc 2009), çok sayıda uluslararası metanalizlerde ve yayınlarda( Örneğin, Surg Clinic North Am 2011) referans gösterilmiş, ayrıca Avrupa Endoskopik Cerrahlar Birliği’nin  ( EAES ) klinik uygulama kılavuzunda ( Surg Endosc and Interventional Tech 2011) referans olarak gösterilmiştir.. Türk Kolon ve Rektum cerrahi Derneği ( TKRCD ) tarafından yayımlanan ‘ Kolon ve Rektum Kanserleri’ kitabının ‘Rektum Kanserinin Laparoskopik Tedavisi’ bölümünü yazdım. Yine TKRCD tarafından düzenlenen laparoskopik kolorektal cerrahi kurslarının 6 ’sında eğitmen olarak görev yaptım. ‘Ameliyat Edilebilir Rektum Kanserli Hastalarda, Ameliyat Öncesi Uygulanan Kemoradyoterapiye Yanıtı Belirlemede Anjiogenetik ve Apopitotik Faktörlerin Rolü’, ’Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Genişletilmiş Lenfadenektominin Etkinliği, Prospektif Kadavra Kontrollü Çalışma’, ’Orta ve Distal Yerleşimli Rektum Tümörlü Olgularda Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyonun Yapılabilirliğinin Histopatolojik-Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kantitatif Değerlendirilmesi’ adlı prospektif klinik tezlerini yönettim. Pek çok Ulusal ve Uluslararası kongrelerde sözlü ve poster sunumu gerçekleştirdim, çok sayıda ödül aldım. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği’nin kongresinde 2007 ‘de ‘ Laparoskopik Otonomik Sinir Koruyucu Total Mezorektal Eksizyon’, Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği’nin 2011 kongresinde ‘ cT4 Kolon Kanserinde Laparoskopik en Blok Aşağı Anterior Rezeksiyon, Kısmi Üreter Rezeksiyonu, Parsiyel Sistektomi, Üreteroneosistostomi’ adlı video sunumlarıyla en iyi video ödüllerini aldım.17. Ulusal Cerrahi kongresi,9 ve 10. Ulusal Laparoskopik Endoskopik Cerrahi kongrelerinin bilimsel sekreterliklerini üstlendim. European Journal Surgical Onkoloji dergisinin makale eleştirmenliğini yürütmekteyim .WebSurg, Amerika, Avrupa ve Türk Kolorektal Cerrahi derneklerinin üyesiyim.

 

Social Links

Metrika

Yandex.Metrica