Prof. Dr. Oktar Asoğlu

Oktar_Asoglu_basin

Adı Soyadı      : OKTAR  ASOĞLU
Doğum Tarihi  : 09 Agustos 1967

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl  
Lisans  Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 1990
Tıpta Uzmanlık Genel Cerrahi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1996

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Anastomozun ve Somatostatin analoğu SMS-201.995’in sıçanlarda kolon karsinogenezi üzerine etkileri”, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp fakültesi, 1996. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dursun Buğra.

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Doktor                / Yavi Köyü Sağlık Ocağı, Çat, Erzurum          1990-1991
Dr.Ar.Gör.           / İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 1991-1996
Askerlik Görevi  / 21.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığın Van 100 Yataklı Asker Hastanesi, Cer. Uzm. 1996-1998
Uzman Doktor   / Alman Hastanesi (İstanbul), Genel Cerrahi Bölümü 1998-2000
Uzman Doktor   / İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 2000-2004
Doçent Doktor   / İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 2005-2010
Profesör Doktor / İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 2011-2013
Doktor                / Liv Hastanesi Ulus 2013-2017
Tıbbi Direktör    / Liv Hastanesi Ulus 2013-2016
Kurucu Dekan   / İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017
Muayenehane  /  Muayenehane 2017- Halen

Yurt dışı görevlendirmeler:

• Mayo Clinic, Genel Cerrahi Bölümü, Rochester/ Minnesota.(Nisan 2003-Aralık 2003)
• Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Genel Cerrahi Bölümü ( Mide, kolorektal ve hepatopankreotikobilier servisler) New York. ( Ocak 2004- Nisan 2004)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.Türk Cerrahi Derneği
2.Türk Kolon ve Rektum Derneği
3.The Society of European Coloproctolgy
4.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
5.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
6.WeBSURG faculty member
7.The International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists

Ödüller:

1. Kolorektal Cerrahi alanında Surgeon Of Excellence (Surgical Review Corporation) 17 Aralık 2015
2. Robotik Cerrahi alanında Surgeon Of Excellence (Surgical Review Corporation) 17 Aralık 2015
3. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (En İyi 2. Sözlü Bildiri Ödülü)
4. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi en iyi ikinci sözel bildiri ödülü. Ankara(2010)
5. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi en iyi üçüncü sözel bildiri ödülü. Ankara (2010)
6. Ulusal Patoloji kongresi en iyi poster ödülü (2010)
7. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi en iyi sözlü bildiri ödülü Antalya (2009)
8. 8.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi en iyi video ödülü Antalya (2007)
9. Soudavar Traveling Fellowship for research fellow (New York-2004).
10. Best Study, 1st Congress of the World Society for Breast Health (İstanbul-2001).
11. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (En İyi 2. Sözlü Bildiri Ödülü)

Tez Danışmanlığı

a. Dr. Süleyman Bademler : ‘Mide kanserinde Metastatik Lenf Nodu oranı, TNM kalsifikasyonundan daha değerlidir.Uzun Dönem Onkolojik Sonuçlar’ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,2012
b. Dr.Enver Kunduz : Orta ve Distal Yerleşimli Rektum Tümörlü Olgularda Laparoskopik total Mezorektal Eksizyonun Yapılabilirliğinin Histopatolojik İnceleme- Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kantitatif Değerlendirilmesi’’ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2011.
c. Dr. Tuğba Matlım : “ Mide kanserinin cerrahi tedavisinde genişletilmiş lenf bezi diseksiyonunun etkinliği” İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2010.
d. Dr. Fatih Yanar : “ Ameliyat edilebilir rektum kanserli olgularda neoadjuan kemoradyoterapi yanıtının belirlenmesinde anjiogenezis ve apopitozis’in rolü”. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2009.

Yayınlar ve Konuşmalar

  • 53 uluslararası yayın, 40 dan fazla uluslararası konuşma, 100 den fazla ulusal konuşma yapmıştır. Yayınlarına toplamda 483 atıf almıştır.
  • Uluslararası yayınlara ulaşmak için buraya tıklayınız.

Social Links

Metrika

Yandex.Metrica